กปภ.สาขาเกาะพะงัน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปิดน้ำซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ ทางไปโฉลกหล่ำ ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน _22/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเกาะพะงัน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปิดน้ำซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ ทางไปโฉลกหล่ำ ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน _22/05/2562


กปภ.สาขาเกาะพะงัน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปิดน้ำซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ ทางไปโฉลกหล่ำ ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน _22/05/2562

กปภ.สาขาเกาะพะงัน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปิดน้ำซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ ทางไปโฉลกหล่ำ ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ กม.11 ถึงบ้านชโลกหล่ำ ม.7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 15.00 น. วันที่ 22/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน