กปภ.สาขาสันกำแพง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ มบ.เอื้ออาทร ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่_22/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสันกำแพง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ มบ.เอื้ออาทร ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่_22/05/2562


กปภ.สาขาสันกำแพง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ มบ.เอื้ออาทร ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่_22/05/2562

กปภ.สาขาสันกำแพง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ มบ.เอื้ออาทร ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.เอื้ออาทร ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 13.00 น. ของวันที่ 22/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน