กปภ.สาขาบ้านฉาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ ถ.3191 ม.5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง_22/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ ถ.3191 ม.5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง_22/05/2562


กปภ.สาขาบ้านฉาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ ถ.3191 ม.5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง_22/05/2562

กปภ.สาขาบ้านฉาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ ถ.3191 ม.5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ห้วยโป่ง (ทั้งหมด) อ.เมือง ระยอง ต.มาบข่า (บางส่วน) อ.นิคมพัฒนา ระยอง

ต.นิคมพัฒนา (ที่ใช้น้ำประปาบ้านฉาง ทั้งหมด) อ.นิคมพัฒนา ระยอง  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน