กปภ.สาขากุมภวาปี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองสูบน้ำห้วยเกิ้ง ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี _22/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากุมภวาปี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองสูบน้ำห้วยเกิ้ง ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี _22/05/2562


กปภ.สาขากุมภวาปี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองสูบน้ำห้วยเกิ้ง ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี _22/05/2562

กปภ.สาขากุมภวาปี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองสูบน้ำห้วยเกิ้ง ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี อ.โนนสะอาด    และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน