กปภ.สาขาพังโคน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณร้านแป๊ะลาบเป็ดข้างโรงน้ำแข็งกรเดชพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร _22/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพังโคน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณร้านแป๊ะลาบเป็ดข้างโรงน้ำแข็งกรเดชพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร _22/05/2562


กปภ.สาขาพังโคน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณร้านแป๊ะลาบเป็ดข้างโรงน้ำแข็งกรเดชพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร _22/05/2562

กปภ.สาขาพังโคน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณร้านแป๊ะลาบเป็ดข้างโรงน้ำแข็งกรเดชพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านโคกศาลา - โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ คณะทรัพยากรธรรมชาติ - บ้านเจริญสุข ต.แร่

อ.พังโคน จ.สกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 15.00 น. ของวันที่ 22/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน