กปภ.สาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ หน้าวัดไชยนารายณ์ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย _22/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ หน้าวัดไชยนารายณ์ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย _22/05/2562


กปภ.สาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ หน้าวัดไชยนารายณ์ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย _22/05/2562

กปภ.สาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ หน้าวัดไชยนารายณ์ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบช.ไชยนารายณ์ ต.เวียงชัย ถึง ต.เมืองชุม อ.เ วียงชัย จ.เชียงราย

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน