กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในวันที่ 23 พ.ค. 62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในวันที่ 23 พ.ค. 62


กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในวันที่ 23 พ.ค. 62

ประเภทข่าวสาร : 1. แผนหยุดจ่ายน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ : 23-05-2019 09:00 ถึง 23-05-2019 21:00
สาเหตุ : เพื่อตัดประสานท่อเมน ขนาด ๖๐๐ มม. หลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๖ สายกระทิงลาย – ระยอง ตอนแยกกระทิงลาย – ทางแยกต่างระดับโป่ง (ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗) ตำบลหนองปลาไหล อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยการเร่งด่วน
พื้นที่ปฏิบัติการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ๑. บริเวณบางละมุงซอย ๑ ถึง บางละมุงซอย ๔๓ ๒. บริเวณตลาดโรงโป๊ะทั้งหมด ๓. บริเวณหนองปลาไหล ๔. บริเวณหนองเกตุใหญ่ ๕. บริเวณหนองเกตุน้อย (ต้นไทร) ๖. หมู่บ้านเจริญสุข ๒ - ๓ ๗. หมู่บ้านพูนสุขปาร์ค ๔
รายละเอียดเพิ่มเติม : จึงขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวข้างต้นสำรองน้ำไว้ใช้ให้พอเพียงในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเปิดจ่ายน้ำเป็นปกติ และในช่วงระยะแรกขอให้ผู้ใช้น้ำเฝ้าระวังในเรื่องน้ำขุ่นด้วย
สอบถามได้ที่ : โทร.๐-๓๘๒๒-๒๔๖๒-๔ ต่อ ๑๐๔, ๑๓๒

เลื่อนขึ้นข้างบน