ปิดน้ำตัดประสานท่อ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ปิดน้ำตัดประสานท่อ


ปิดน้ำตัดประสานท่อ

ประเภทข่าวสาร : 2. ท่อแตกท่อรั่ว
ระยะเวลาดำเนินการ : 22-05-2019 00:00 ถึง 21-05-2019 00:00
สาเหตุ : ปิดน้ำตัดประสานท่อ ขนาด PE 110 มม.
พื้นที่ปฏิบัติการ : ข้างสารธณสุขหลังสวน
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : สารธณสุขหลังสวนไปจนโรงฆ่าสัตว์หลังสวน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
สอบถามได้ที่ :

เลื่อนขึ้นข้างบน