กปภ.สาขาสมเด็จ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ฝนตกหนัก )บริเวณ สถานีจ่ายน้ำสหัสขันธ์ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์_22/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมเด็จ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ฝนตกหนัก )บริเวณ สถานีจ่ายน้ำสหัสขันธ์ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์_22/05/2562


กปภ.สาขาสมเด็จ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ฝนตกหนัก )บริเวณ สถานีจ่ายน้ำสหัสขันธ์ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์_22/05/2562

กปภ.สาขาสมเด็จ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ฝนตกหนัก )บริเวณ สถานีจ่ายน้ำสหัสขันธ์ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อำเภอสหัสขันธ์ (ทั้งหมด)ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ :เบื้องต้นขณะนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการตรวจสอบแก้ไขให้อยู่

เลื่อนขึ้นข้างบน