กปภ.สาขาอุทัยธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียนเนินพยอม _21/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุทัยธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียนเนินพยอม _21/05/62


กปภ.สาขาอุทัยธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม.   บริเวณ หน้าโรงเรียนเนินพยอม  _21/05/62

กปภ.สาขาอุทัยธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม.

 

บริเวณ หน้าโรงเรียนเนินพยอม ต.เขาบางแพรก อ.เมือง จ.อุทัยธานี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่   ต.เขาบางแพรก , ต.ทุ่งโพ  อ.เมือง จ.อุทัยธานี  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 12.00 น.ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

หรือจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 

เลื่อนขึ้นข้างบน