กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณ ข้างสารธณสุขอำเภอหลังสวน _22/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณ ข้างสารธณสุขอำเภอหลังสวน _22/05/62


กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.  บริเวณ ข้างสารธณสุขอำเภอหลังสวน _22/05/62

กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.

บริเวณ ข้างสารธณสุขอำเภอหลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 22 พฤษาภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -11.00 น. 

เลื่อนขึ้นข้างบน