กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานี่จ่ายน้ำป่าแดด _21/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานี่จ่ายน้ำป่าแดด _21/05/62


กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องกระแสไฟฟ้าขัดข้อง  บริเวณ สถานี่จ่ายน้ำป่าแดด _21/05/62

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

บริเวณ สถานี่จ่ายน้ำป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.สันผักหวาน อ.หางดง ต.ยางเนิ้ง ต.ไชยสถาน อ.สารภี

ต.ป่าแดด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน