กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 300 มม. บริเวณ ถนนอุดร - สกล กม.10 _21/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 300 มม. บริเวณ ถนนอุดร - สกล กม.10 _21/05/62


กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 300 มม.  บริเวณ ถนนอุดร - สกล กม.10  _21/05/62

กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 300 มม.

บริเวณ ถนนอุดร - สกล กม.10 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ  22.00 น. ของวันที่ 21/05/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน