กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ สถานีจ่ายน้ำกิติยา _22/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ สถานีจ่ายน้ำกิติยา _22/05/62


กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.  บริเวณ สถานีจ่ายน้ำกิติยา _22/05/62

กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำกิติยา ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น. 

เลื่อนขึ้นข้างบน