กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างถังตกตะกอน บริเวณ สถานีจ่ายน้ำกระจัน _22/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างถังตกตะกอน บริเวณ สถานีจ่ายน้ำกระจัน _22/05/62


กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างถังตกตะกอน  บริเวณ สถานีจ่ายน้ำกระจัน _22/05/62

กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างถังตกตะกอน

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำกระจัน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.อู่ทอง , ต.กระจัน , ต.เจดีย์ , ต.หนองโอ่ง , ต.ดอนคา  อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 -12.00 น 

เลื่อนขึ้นข้างบน