กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 18.00 น._21/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 18.00 น._21/05/62


กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 18.00 น._21/05/62

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 18.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมแซม

ระบบสูบน้ำ บริเวณโรงกรองน้ำคีรีรัฐนิคม ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ท่าขนอน

อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราฎร์ธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 23/05/62

เลื่อนขึ้นข้างบน