กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณหน้าคลีนิคกายภาพบำบัดนิลรัตน์_21/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณหน้าคลีนิคกายภาพบำบัดนิลรัตน์_21/05/62


กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณหน้าคลีนิคกายภาพบำบัดนิลรัตน์_21/05/62

กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณหน้าคลีนิคกายภาพบำบัดนิลรัตน์ อ.เวียงสา

จ.น่าน จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงตลาดเวียงสา ไปจนถึงบ้านกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 21/05/62

เลื่อนขึ้นข้างบน