กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำ DMA_1 แม่ข่ายเด่นชัย_21/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำ DMA_1 แม่ข่ายเด่นชัย_21/05/62


กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำ DMA_1 แม่ข่ายเด่นชัย_21/05/62

กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 03.00 น. ของวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำ DMA_1 แม่ข่ายเด่นชัย ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ จากการดำเนินการดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 22/05/62

เลื่อนขึ้นข้างบน