กปภ.สาขากำแพงเพชร แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 พฤษภาคม 2562_21/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากำแพงเพชร แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 พฤษภาคม 2562_21/05/62


กปภ.สาขากำแพงเพชร แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 พฤษภาคม 2562_21/05/62

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

กปภ.สาขากำแพงเพชร แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากเครื่องสูบน้ำแรงต่ำชำรุด

บริเวณสถานีสูบน้ำดิบท่อทองแดง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน้าศูนย์ราชการ ,

กาสะลอง , เรือนจำ , วัดช้าง , ชากังราว , มบ.ศรีเจริญ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

? จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 - 28 พฤษภาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร จะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด อาจพบน้ำขุ่น มีสี และมีตะกอนเล็กน้อยภายหลังการซ่อ

เลื่อนขึ้นข้างบน