กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 3 จุด)_21/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 3 จุด)_21/05/62


กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 3 จุด)_21/05/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

1. กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 630 มม. บริเวณหมู่บ้านการเคหะเมืองเก่า บขส.3

ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านการเคหะเมืองเก่า , หมู่บ้านเคหะเอื้ออาทรเมืองเก่า ,

หมู่บ้านกันยารัตน์ , หมู่บ้านศุภาลัย เมืองเก่า , หมู่บ้านลากูน่า , บขส.3 , บ้านกุดกว้าง , บ้านโนนตุ่น ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 300 มม. บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านสุรินดา บ้านโนนตุ่น

ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านสุรินดา , บ้านโนนตุ่น , หมู่บ้านการเคหะ , 

หมูบ้านเอื้อาทรเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

?13.17 น. รายงานความคืบหน้า งานซ่อมท่อ 300 มม. หน้าหมู่บ้านสุรินดา // มีอุปสรรคหน้างาน
จุดที่ท่อแตกอยู่ใต้ท่อระบายน้ำขนาดใหญ่และมีน้ำไหลออกมาจากท่อระบายน้ำเนื่องจากในบ่อระบายน้ำมีน้ำเต็มบ่อระบาย
น้ำในบ่อระบายไม่มีที่ออก ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งกั้นน้ำในบ่อระบายและดำเนินการสูบน้ำออกเพื่อดำเนินการซ่อมต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 150 มม. บริเวณหมู่บ้านไทย ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง

จ.ขอนแก่น จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านไทย ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 21/05/62

เลื่อนขึ้นข้างบน