กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบปริมาณตะกอนในท่อน้ำดิบ_21/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบปริมาณตะกอนในท่อน้ำดิบ_21/05/62


กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบปริมาณตะกอนในท่อน้ำดิบ_21/05/62

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. - 05.00 น. ของวันสุกร์ที่ 24 พ.ค. 62

เพื่อดำเนินการตรวจสอบปริมาณตะกอนในท่อน้ำดิบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำ บริเวณหน้าอาคารระบายน้ำคลองแม่ข่า เทศบาลเชียงใหม่

ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ป่าแดด , ต.แม่เหียะ , ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

และ ต.สันผักหสาน , ต.หนองหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ และ ต.ไชยสถาน , ต.ท่าวังตาล , ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 05.00 น. ของวันที่ 24/05/62

เลื่อนขึ้นข้างบน