กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 18.00 น._21/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 18.00 น._21/05/62


กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 18.00 น._21/05/62

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 18.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC

ขนาด 300 มม. จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.อินนิซิโอ้ , มบ.สีวลี ถ.มะลิวัลย์ , บ้านแดงใหญ่ , บ้านแดงน้อย , บ้านม่วง ,

ถนนมะลิวัลย์ (ฝั่งซ้ายไปบ้านทุ่ม) , สถานีสูบน้ำบ้านทุ่ม , บ้านกุดนางกุย , บ้านหนองกุง อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 21/05/62 (หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จหากไม่มีอุปสรรคหน้างาน)

เลื่อนขึ้นข้างบน