กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 บริเวณตรงข้ามกรมรบพิเศษที่ 5_21/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 บริเวณตรงข้ามกรมรบพิเศษที่ 5_21/05/62


กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 บริเวณตรงข้ามกรมรบพิเศษที่ 5_21/05/62

กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 บริเวณตรงข้ามกรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ กรมรบพิเศษที่ 5 , ค่ายขุนเณร , บ้านพักของโรงพยาบาลค่ายดารารัศมี , บ้านท่าไคร้ ,

ศูนย์เรียนรู้ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 21/05/62

เลื่อนขึ้นข้างบน