กปภ.สาขาบ้านไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณเส้นข้ามทางรถไฟทางไปสี่แยกบ้านเกิ้ง_21/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณเส้นข้ามทางรถไฟทางไปสี่แยกบ้านเกิ้ง_21/05/62


กปภ.สาขาบ้านไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณเส้นข้ามทางรถไฟทางไปสี่แยกบ้านเกิ้ง_21/05/62

กปภ.สาขาบ้านไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณเส้นข้ามทางรถไฟทางไปสี่แยกบ้านเกิ้ง ต.ในเมือง 

อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่สี่แยกที่ว่าการอำเภอตลาด 1-4 จนถึงสามแยกโรงเรียนกรุณาศึกษา ,

ถ.อำมาตย์ , ถ.ราชนิกูล , ชุมชมคลองประเสริฐ , ถ.ราชธุรกิจ , สี่แยกธนาคารธนชาติ , สามแยกธรรมศาล ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น     

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 21/05/2562  

เลื่อนขึ้นข้างบน