กปภ.สาขาเวียงเชียงของ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการติดตั้งประตูน้ำ ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าโรงกรองน้ำ_21/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเวียงเชียงของ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการติดตั้งประตูน้ำ ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าโรงกรองน้ำ_21/05/62


กปภ.สาขาเวียงเชียงของ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการติดตั้งประตูน้ำ ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าโรงกรองน้ำ_21/05/62

กปภ.สาขาเวียงเชียงของ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการติดตั้งประตูน้ำ ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าโรงกรองน้ำ (ดอยขมิ้น) อ.เวียงเชียงของ

จ.เชียงราย จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เขตรับน้ำของ กปภ.สาขาเวียงเชียงของ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 21/05/62

เลื่อนขึ้นข้างบน