กปภ.สาขาบ้านหมอ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าอู่ซ่อมรถประกัน_21/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านหมอ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าอู่ซ่อมรถประกัน_21/05/62


กปภ.สาขาบ้านหมอ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าอู่ซ่อมรถประกัน_21/05/62

กปภ.สาขาบ้านหมอ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าอู่ซ่อมรถประกัน ตรงข้ามร้านพรชัยวัสดุก่อสร้าง (นอก)

ม.7 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่หมู่บ้านเอื้ออาทร จนถึงหมู่บ้านชัยเนตรแลนด์2 (ทั้งสองฝั่ง)

ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 21/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน