กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 630 มม. บริเวณหมู่บ้านการเคหะเมืองเก่า_21/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 630 มม. บริเวณหมู่บ้านการเคหะเมืองเก่า_21/05/62


กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 630 มม. บริเวณหมู่บ้านการเคหะเมืองเก่า_21/05/62

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 630 มม. บริเวณหมู่บ้านการเคหะเมืองเก่า บขส.3

ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ กุดกว้าง , โนนตุ่น , ท่าพระ ต.เมืองเก่า อ.เมือง

จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน