กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณ ถนนสายพนัสนิคม - หนองชาก _21/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณ ถนนสายพนัสนิคม - หนองชาก _21/05/62


กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม.  บริเวณ ถนนสายพนัสนิคม - หนองชาก _21/05/62

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม.

บริเวณ ถนนสายพนัสนิคม - หนองชาก ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.พนัสนิคม ,ต.บ้านช้าง , ต.กุฎโง้ง , ต.นามะตูม , ต.หน้าพระธาตุ , ต.ไร่หลักทอง

ต.วัดโบสถ์ , ต.วัดหลง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -14.00 น. 

เลื่อนขึ้นข้างบน