กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม. บริเวณ :หน้าปากซอยน้ำทิพย์ 3 หลัง รร.บ้านโนนทัน_19/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม. บริเวณ :หน้าปากซอยน้ำทิพย์ 3 หลัง รร.บ้านโนนทัน_19/05/2562


กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม. บริเวณ :หน้าปากซอยน้ำทิพย์ 3 หลัง รร.บ้านโนนทัน_19/05/2562

กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม. บริเวณ :หน้าปากซอยน้ำทิพย์ 3 หลัง รร.บ้านโนนทัน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยชาตะผดุง 2/2 ทั้งหมด ซอยน้ำทิพย์ 1,2 และ 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน