กปภ.สาขาบางปะกง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมีการขุดทำถนนทำให้เกิดท่อ PE ขนาด 200 มม.(แตกฉุกเฉิน) บริเวณหน้าหมู่บ้านเคหะสองคลอง หมู่ 8_19/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางปะกง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมีการขุดทำถนนทำให้เกิดท่อ PE ขนาด 200 มม.(แตกฉุกเฉิน) บริเวณหน้าหมู่บ้านเคหะสองคลอง หมู่ 8_19/05/2562


กปภ.สาขาบางปะกง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมีการขุดทำถนนทำให้เกิดท่อ PE ขนาด 200 มม.(แตกฉุกเฉิน) บริเวณหน้าหมู่บ้านเคหะสองคลอง หมู่ 8_19/05/2562

กปภ.สาขาบางปะกง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมีการขุดทำถนนทำให้เกิดท่อ PE ขนาด 200 มม.(แตกฉุกเฉิน) บริเวณหน้าหมู่บ้านเคหะสองคลอง หมู่ 8

ตำบลสองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่ง ผลกระทบทำให้บริเวณพื้นที่ หมู่ 5 -9 ตำบลสองคลอง  

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 19/05/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน