กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 630 มม. บริเวณหน้าค่ายทหาร 721_19/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 630 มม. บริเวณหน้าค่ายทหาร 721_19/05/62


กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 630 มม. บริเวณหน้าค่ายทหาร 721_19/05/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 630 มม. บริเวณหน้าค่ายทหาร 721 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.เขาพระงาม , ต.ท่าแค , ต.ถนนใหญ่ , ต.เขาสามยอด , ต.ท่าศาลา , ต.ป่าตาล , ต.กกโด ,

ต.นิคมพัฒนา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 19/05/62

เลื่อนขึ้นข้างบน