กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณภายในมบ.เกษมทรัพย์ ซอย2/2 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น_(จำนวน 2 จุด) 18/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณภายในมบ.เกษมทรัพย์ ซอย2/2 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น_(จำนวน 2 จุด) 18/05/2562


กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณภายในมบ.เกษมทรัพย์ ซอย2/2 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น_(จำนวน 2 จุด) 18/05/2562

กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณภายในมบ.เกษมทรัพย์ ซอย2/2 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  มบ.เกษมทรัพย์ ซอย2/2 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 19.30 น. ของวันที่ 18/05/2562 รอน้ำเต็มระบบ

---------------------------------------------------------------------------------------------

?แจ้งเหตุฉุกเฉิน

กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วครา เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำท่าพระ 

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ท่าพระ ต.บ้านเป็ด ต.บ้านทุ่ม และ ต.เมืองเก่าบางส่วน

ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จเวลา 20.45 น. ของวันที่ี 18/05/2562  รอน้ำเต็มระบบ ขณะนี้อยู่ในระหว่างสูบจ่ายน้ำจากสถานีผลิตน้ำท่าพระตามปกติ

เลื่อนขึ้นข้างบน