กปภ.สาขาบ้านบึง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง_19/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง_19/05/2562


กปภ.สาขาบ้านบึง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง_19/05/2562

กปภ.สาขาบ้านบึง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองรี อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการในวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค. 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน