กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 400 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียนอนุบาลสามแก้ว _21/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 400 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียนอนุบาลสามแก้ว _21/05/62


กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 400 มม.  บริเวณ หน้าโรงเรียนอนุบาลสามแก้ว _21/05/62

กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 400 มม.

บริเวณ หน้าโรงเรียนอนุบาลสามแก้ว ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.วังไผ่ , ต.ขุนกระทิง , ต.ตากแดด ,ต.บางลึก , ต.บ้านนา , ต.หาดพันไกร  

อ.เมือง จ.ชุมพร  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 

เลื่อนขึ้นข้างบน