หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว


หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ประเภทข่าวสาร : 3. อื่นๆ
ระยะเวลาดำเนินการ : 26-04-2019 11:00 ถึง 29-04-2019 12:00
สาเหตุ : ระบบเครื่องยนต์ขัดข้อง
พื้นที่ปฏิบัติการ : สถานีผลิตน้ำลำภูรา
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : เทศบาลลำภูรา,เทศบาลคลองเต็ง
รายละเอียดเพิ่มเติม : อาจทำให้น้ำไหลอ่อน และอาจจะไม่ไหลในพื้นที่สูง
สอบถามได้ที่ : 075-271053

เลื่อนขึ้นข้างบน