กปภ.สาขาเถิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าร้านครัวศรีมอย บ้านหนองเชียงราน_26/04/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเถิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าร้านครัวศรีมอย บ้านหนองเชียงราน_26/04/62


กปภ.สาขาเถิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าร้านครัวศรีมอย บ้านหนองเชียงราน_26/04/62

กปภ.สาขาเถิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าร้านครัวศรีมอย บ้านหนองเชียงราน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านหนองบัว ต.ล้อมแรด , บ้านป่าตาล , บ้านวังหิน ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 26/04/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน