กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 400 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียนกาญจนะศึกษา ถนนเทศา 2_26/04/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 400 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียนกาญจนะศึกษา ถนนเทศา 2_26/04/62


กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 400 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียนกาญจนะศึกษา ถนนเทศา 2_26/04/62

กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 400 มม.

บริเวณ หน้าโรงเรียนกาญจนะศึกษา ถนนเทศา 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่สถานีผลิตจ่ายน้ำหนองปลิง ถึง  คลินิคหมอวิโรจน์ ,

ถนนเทศา 2 ฝั่งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร , หลังอำเภอเก่า , ก๋วยเตี๋ยวครูตอม ,

สหกรณ์ครูกำแพงเพชร , ร้านกาแฟ TIM CAFE , ปตท.ต้นโพธิ์ , สนำนักงานชลประทานกำแพงเพชร ,

ชุมชนอนันตสิงห์    และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 26/04/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน