กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. - 16.00 น._26/04/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. - 16.00 น._26/04/62


กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. - 16.00 น._26/04/62

กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. - 16.00 น. เพื่อดำเนินการล้างถังตกตะกอน

บริเวณสถานีผลิตน้ำวังชัย ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านหินกอง , บ้านห้วยเสือเต้น ต.น้ำพอง ,

ต.วังชัย , ต.หนองกุง , ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 26/04/62

เลื่อนขึ้นข้างบน