กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำขนาด 1,000 มม. บริเวณสะพานโรงสี (สะพานชมพู)_26/04/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำขนาด 1,000 มม. บริเวณสะพานโรงสี (สะพานชมพู)_26/04/62


กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำขนาด 1,000 มม. บริเวณสะพานโรงสี (สะพานชมพู)_26/04/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำขนาด 1,000 มม. บริเวณสะพานโรงสี (สะพานชมพู) ต.ประชาธิปัตย์ 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- คลอง 1-5 (ฝั่งธัญบุรี) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
- คลอง 1-5 (ฝั่งลำลูกกา) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
- ต.บางพูน , ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.30 น. ของวันที่ 24/04/2562 : ขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมท่อบริเวณดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และกำลังปรับเพิ่มแรงดันน้ำ ซึ่งในระยะแรกน้ำจะยังไหลอ่อน เนื่องจากปิดน้ำซ่อมท่อเป็นระยะเวลานาน และต้องรอให้น้ำเต็มระบบ แรงดันน้ำจึงจะ
ไหลเป็นปกติ แต่สำหรับพื้นที่ปลายเส้นท่อ (คลอง 4-5) น้ำจะไหลเต็มระบบช้ากว่าพื้นที่ต้นทาง
อย่างไรก็ตาม กปภ.ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

กปภ.สาขาแจ้งเพิ่มเติมว่า หากผู้ใช้น้ำท่านใดมีความประสงค์ขอรับน้ำ สามารถนำภาชนะไปรับน้ำที่จุดบริการแจกจ่ายน้ำได้ ดังต่อไปนี้
1. หน้าโรงเรียนเพียรปัญญา                    4. ริมเขื่อนสะพานแดง
2. หน้าวิหารหลวงพ่อโสธร                       5. ปั๊มแก๊ส ซอยโรงเรียนทองพูลอุทิศ   
3. หน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี           6. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

เลื่อนขึ้นข้างบน