กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ โรงกรองบ้านหนองแสง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ_25/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ โรงกรองบ้านหนองแสง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ_25/04/2562


กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ โรงกรองบ้านหนองแสง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ_25/04/2562

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ โรงกรองบ้านหนองแสง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองครก ต.โพนข่า และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 25/4/2562 รอน้ำเต็มระบบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน