กปภ.สาขาหนองบัวแดง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ_25/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองบัวแดง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ_25/04/2562


กปภ.สาขาหนองบัวแดง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ_25/04/2562

กปภ.สาขาหนองบัวแดง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 25/04/62

เลื่อนขึ้นข้างบน