กปภ.สาขาเด่นชัย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ (เกิดพายุฤดูร้อนทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่น) ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตและสูบจ่ายน้ำประปาได้_25/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเด่นชัย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ (เกิดพายุฤดูร้อนทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่น) ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตและสูบจ่ายน้ำประปาได้_25/04/2562


กปภ.สาขาเด่นชัย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ (เกิดพายุฤดูร้อนทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่น) ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตและสูบจ่ายน้ำประปาได้_25/04/2562

กปภ.สาขาเด่นชัย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ (เกิดพายุฤดูร้อนทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่น) ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตและสูบจ่ายน้ำประปาได้

บริเวณสถานีผลิตน้ำของกปภ.สาขาแพร่ อ.เมือง จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดแรงดันน้ำพื้นที่ อ.สูงเม่น จ.แพร่

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ (เนื่องจากพื้นที่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ รับน้ำจากสถานีผลิตน้ำของกปภ.สาขาแพร่)

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 23.00 น. ของวันที่ 25/04/2562 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน