กปภสาขาบางคล้า ประกาศแจ้งไฟฟ้าดับ(ไฟฟ้าแรงสูงขาด)วันที่ 25เมษายน 2562 เนื่องจากมีลมแรงทำสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำ บางน้ำเปรี้ยว_25/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภสาขาบางคล้า ประกาศแจ้งไฟฟ้าดับ(ไฟฟ้าแรงสูงขาด)วันที่ 25เมษายน 2562 เนื่องจากมีลมแรงทำสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำ บางน้ำเปรี้ยว_25/04/2562


กปภสาขาบางคล้า ประกาศแจ้งไฟฟ้าดับ(ไฟฟ้าแรงสูงขาด)วันที่ 25เมษายน 2562 เนื่องจากมีลมแรงทำสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำ บางน้ำเปรี้ยว_25/04/2562

กปภสาขาบางคล้า ประกาศแจ้งไฟฟ้าดับ(ไฟฟ้าแรงสูงขาด)วันที่ 25เมษายน 2562 เนื่องจากมีลมแรงทำสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำ บางน้ำเปรี้ยว

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.บางขนาก ต.โพรงอากาศ ต.บางน้ำเปรี้ยว และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 20.00 น.ของวันที่ 25/04/2562 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน