กปภ.สาขาศรีราชา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.บริเวณทางเข้าซอย เทศบาล 3_25/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศรีราชา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.บริเวณทางเข้าซอย เทศบาล 3_25/04/2562


กปภ.สาขาศรีราชา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.บริเวณทางเข้าซอย เทศบาล 3_25/04/2562

กปภ.สาขาศรีราชา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.บริเวณทางเข้าซอย เทศบาล 3

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยศุนย์นักเรียน ซอยโรงเจ  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 20.30 น. ของวันที่ 25/04/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน