กปภ.สาขาด่านขุนทด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด dia 100 มม. บริเวณ ทางเข้ามบ.กุดน้ำใส _26/04/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาด่านขุนทด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด dia 100 มม. บริเวณ ทางเข้ามบ.กุดน้ำใส _26/04/62


กปภ.สาขาด่านขุนทด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด dia 100 มม.  บริเวณ ทางเข้ามบ.กุดน้ำใส _26/04/62

กปภ.สาขาด่านขุนทด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด dia 100 มม.

บริเวณ ทางเข้ามบ.กุดน้ำใส ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านกุดน้ำใส ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 26/04/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน