กปภ.สาขาเลาขวัญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำหนองฝ้าย _24/04/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเลาขวัญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำหนองฝ้าย _24/04/62


กปภ.สาขาเลาขวัญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง  บริเวณ สถานีจ่ายน้ำหนองฝ้าย _24/04/62

กปภ.สาขาเลาขวัญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำหนองฝ้าย ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 

ากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองฝ้าย , ต.หนองโสน  อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 24/04/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน