กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซอยวัดหนองปลิง ( จำนวน 2 จุด) _24/04/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซอยวัดหนองปลิง ( จำนวน 2 จุด) _24/04/62


กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.  บริเวณ ซอยวัดหนองปลิง ( จำนวน 2 จุด) _24/04/62

กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.

บริเวณ ซอยวัดหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 24/04/62

-------------------------------------------------------------

กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.

บริเวณ สะพานเลี่ยงเมืองบ้านแก่ง ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ้านแก่ง , ต.หนองกรด , ต.หนองกระโดน , ต.วัดไทร  อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 24/04/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน