กปภ.สาขาอ่าวลึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าร้านซ่อมรถ_18/04/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ่าวลึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าร้านซ่อมรถ_18/04/62


กปภ.สาขาอ่าวลึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าร้านซ่อมรถ_18/04/62

กปภ.สาขาอ่าวลึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าร้านซ่อมรถ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ซอยสุวรรณฤทธิ์ ไปจนถึงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 18/04/62

เลื่อนขึ้นข้างบน