กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดจ่ายน้ำ เนื่องจากเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานี สูบน้ำแรงต่ำ ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน_17/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดจ่ายน้ำ เนื่องจากเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานี สูบน้ำแรงต่ำ ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน_17/04/2562


กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดจ่ายน้ำ เนื่องจากเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานี สูบน้ำแรงต่ำ ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน_17/04/2562

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดจ่ายน้ำ เนื่องจากเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานี สูบน้ำแรงต่ำ ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.เมือง (ทั้งหมด)  จ.ลำพูน และเขตจำหน่ายน้ำของ ต.หนองตอง ต.หางดง จ.เชียงใหม่

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 20.00 น. ของวันที่ 17/04/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน