กปภ.สาขาบ้านดุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (พายุฤดูร้อน) บริเวณหน่วยบริการบ้านม่วง ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร_17/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านดุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (พายุฤดูร้อน) บริเวณหน่วยบริการบ้านม่วง ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร_17/04/2562


กปภ.สาขาบ้านดุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (พายุฤดูร้อน)  บริเวณหน่วยบริการบ้านม่วง ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร_17/04/2562

กปภ.สาขาบ้านดุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (พายุฤดูร้อน)  บริเวณหน่วยบริการบ้านม่วง ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.บ้านม่วง ทั้งหมด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

เริิ่มผลิตจ่ายน้ำคืนระบบในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 17/04/2562  รอน้ำเต็มระบบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน